Formularz zgłoszeniowy.


Pola oznaczone ( *) są wymagane.
I. Dane Właścicielki/Właściciela psa 
 
 
 
 
 
II. Dane osoby oddającej psa do Hotelu 
 
 
 
 
 
III. Dane psa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Proponowane godziny przywiezienia psa oraz odbioru psa z hotelu: 
 
 
 
 
VIII. Osoba lub osoby upoważnione do odbioru psa z Hotelu w przypadkach losowych, uniemożliwiających ten odbiór Powierzającemu: 
 
 
 
 
 

Wpisz kod ochronny:
...